Basisschool het Atelier, Zwolle

Assendorperdijk 51, Zwolle (Overijssel)

Visie

Levenskunstenaars 
"Het Atelier" wil een schoolomgeving bieden aan kinderen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen, unieke mogelijkheden. "Leren leven is een kunst".

Wij vinden het belangrijk dat kinderen "eigenaar worden van hun eigen leerproces" en dat zij hun eigen interesse en talenten spelend en ontdekkend leren ontwikkelen. Wij willen het eigen initiatief ruimte geven en stimuleren in een uitdagende, rijke leeromgeving. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen ontwikkeling leren zien, die kunnen benoemen en dat zij leren om hun eigen ontwikkeling te evalueren. Als kinderen leren om trots te zijn op zichzelf, dan groeit hun zelfvertrouwen en staan ze met steeds meer plezier in het leven. Op die manier worden het "levenskunstenaars".

 Uitgangspunten voor ons onderwijs

-         Je eigen talenten vormen het vertrekpunt
-         Leren gaat niet vanzelf, daar heb je anderen bij nodig
-         Deelnemen gaat aan leren vooraf
-         Ouders ervaren steun, geven steun en nemen deel
-         De leerkracht heeft een dubbelrol: instructeur en begeleider
-         De school kan het niet alleen, vooruit komen doe je samen
-         De school staat in de wijk
-         Samen werken en samen leren vraagt om inzet en verantwoordelijkheid 

 Concreet betekent ons onderwijs ondermeer dat:
-  kinderen zich veilig moeten voelen
-  kinderen hun eigen initiatief mogen leren tonen
-  kinderen zelf keuzes mogen maken om ontdekkenderwijs te leren
-  er veel thematisch wordt gewerkt zodat ontdekken en leren betekenis krijgen
-  we bezig zijn met het ontwikkelen van een portfolio waarin kinderen de dingen mogen verzamelen waar ze trots op zijn
-  de kinderen hun werk presenteren en hun kennis delen met anderen

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.