Rebarr International VOF, Soest

Dorsvlegel 61, Soest (Utrecht)
Suprotek beschermingsdoppen.

Met de Suprotek beschermingsdoppen van Rebarr International is er nu een goede manier om je te beveiligen tegen ongevallen met stekeinden. De beschermingsdoppen geven de beste bescherming tegen mogelijke verwondingen en ongevallen op de bouwplaats. Het gebruik van de Suprotek beschermingsdop optimaliseert de veiligheid voor werknemers op de bouwplaats door de kans op letsel aanzienlijk te verkleinen. Dit is niet alleen een voordeel voor uw personeel, maar ook voor u als ondernemer. U voldoet aan wettelijke veiligheidsvoorschriften en voorkomt onnodige kosten vanwege arbeidsverzuim en ongevallen.

De Suprotek beschermingsdop biedt echter niet alleen een verhoging van veiligheid maar ook van efficiëntie. Immers, de dop zorgt er ook voor dat men beter in staat is de stekeinden te herkennen, zelfs op een slecht verlichte werkvloer. Een kraanmachinist, werkzaam op hoogte, zal hierdoor bijvoorbeeld beter in staat zijn de stekeinden te onderscheiden tijdens het verplaatsen van objecten. De Suprotek beschermingsdop is, mits onbeschadigd, meerdere malen te gebruiken en is dus voor meerdere projecten inzetbaar. Beschadigingen aan de beschermingsdop kunnen heel makkelijk worden voorkomen door het nauwgezet opvolgen van de instructies.


Suprotek schutzkappen.

Mit der Suprotek schutzkappen von Rebarr International ist jetzt ein guter weg zum schutzen vor unfällen mit beton-eisen. Die schutzkappen geben, der beste schutz gegen mögliche verletzungen und unfälle auf der baustelle. Die verwendung der Suprotek schutzkappen bietet optimierung der sicherheit für arbeitnehmer am baustelle durch die möglichkeit von verletzungen deutlich zu reduzieren. Dies ist nicht nur ein vorteil für Ihre mitarbeiter, sondern auch für Sie als arbeitgeber. Wähle den gesetzlichen sicherheitsanforderungen und verhindert dadurch unnötige kosten durch krankheit und unfälle.

Die Suprotek schutzkappen bietet nicht nur eine erhöhung der sicherheit sondern auch die effizienz. Mitt denn Suprotek schutzkappen sind sie in der lage beton-eisen leicht zu erkennen, selbst auf einem schlecht beleuchteten Arbeitsplatz. Ein kran-treiber,die arbeitet an einer größeren ebene, zum beispiel, wird es besser in der lage die betonstahl zum unterscheiden beim bewegen von objekten. Die Suprotek schutzkappen sind, wenn unbeschädigt, mehrfach zu verwenden und ist damit für mehrere Projekte einsatzfähigen. Schäden an den Suprotek schutzkappen kann sehr leicht verhindert werden, wenn sie genau den anweisungen folgen.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.