Insento coaching & advies, Den Haag

Lupineweg 17, Den Haag (Zuid-Holland)

Missie en visie Mensen en organisaties in verbinding brengen met hun eigen kracht Mijn drijfveer en mijn kwaliteit is om mensen en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om in verbinding te komen met hun kracht, eigenheid en passie en deze vervolgens optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Ik geloof dat alleen verandering vanuit eigen kracht en kwaliteiten kan leiden tot een gezond, duurzaam en krachtig resultaat. Voor organisaties is dit niet anders dan voor individuen. Door oog te hebben voor čn een beroep te doen op de eigenheid, de talenten en de kwaliteiten zullen mensen met betrokkenheid, inzet en plezier werken aan de doelen van de organisatie. Er ontstaat ruimte voor een wisselwerking tussen persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.