NVWA, Kerkrade

Poststraat 15, Kerkrade (Limburg)

Welkom

bij de Algemene Inspectiedienst (AID), de controle en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu zijn er niet voor niets. De AID zorgt ervoor dat deze zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarmee dragen we bij aan het dierenwelzijn, de bescherming van bijzondere planten en dieren en aan de veiligheid van ons voedsel.
Lees verder...

Uitgelicht

Controles emissiearm aanwenden drijfmest bouwland
Sinds 1 januari 2008 is het niet langer toegestaan drijfmest in twee opeenvolgende werkgangen uit te rijden en onder te werken. In het vervolg moet dergelijke mest in één werkgang worden aangewend. Dit betekent dat de mest bij het uitrijden direct in de grond wordt gebracht of met één machine op de grond wordt gebracht en ondergewerkt.
Lees verder...

 

Actueel

Gezamenlijke controles glastuinbouw Lansingerland

29-01-2008
Vanaf februari 2008 gaan de AID het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) en de DCMR Milieudienst Rijnmond als proef de glastuinbouwbedrijven in de gemeente Lansingerland gezamenlijk controleren.
Lees verder...

Meer samenwerking met regionale handhavers

29-01-2008
De AID start dit jaar een aantal proefprojecten om de mogelijkheden te onderzoeken van gezamenlijke controles met decentrale overheden. Door de samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld milieudiensten en waterschappen wil de AID de toezichtslast verminderen bij ondernemers in de land- en tuinbouwsector.
Lees verder...

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.