JVS Scheeps- & Industrietechniek BV, Papendrecht

Visschersbuurt 23A, Papendrecht (Zuid-Holland)

JVS Scheeps- & Industrietechniek BV - Papendrecht

Ingenieursbureau JVS Scheeps- & Industritechniek BV is specialist in geluidsbestrijding en trilling bestrijding aan generatorsets en boord van schepen. Onze klanten zijn custom-built mega-jachten tot vissersschepen, binnenvaart- en baggerschepen en coasters. JVS heeft de expertise, de ervaring en de apparatuur voor het oplossen van de meest uiteenlopende problemen.

In combinatie met een flexibele opstelling en een 24-uurs beschikbaarheid is JVS Scheeps- & Industrietechniek BV in staat het onmogelijke mogelijk te maken.

De meest effectieve bestrijding van trillingen en geluid is uiteraard de aanpak bij de bron. Door actieve bestrijding en met gebruikmaking van de juiste kennis en ervaring in combinatie met de juiste maatregelen, kunnen problemen vooraf worden voorkomen. Bij JVS Scheeps- & Industrietechniek BV bent u zeker van:

Theorie en Praktijk

Het unieke van JVS is dat de theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn. De resultaten van torsie metingen in de praktijk worden gebruikt om de in eigen beheer ontwikkelde computerprogramma's verder te optimaliseren. JVS probeert zich op deze wijze continu te verbeteren om de opdrachtgever een zo optimaal mogelijk produkt te kunnen leveren.

Constructiedelen van een schip kunnen de neiging hebben om met de motor en/of schroef mee te trillen. JVS kan dat voorspellen. Aan de hand van de stoorfrequenties aan boord wordt bekeken welke constructiedelen gevoelig zijn voor trillingen. Uit ervaring weet JVS Scheeps- & Industrietechniek BV dan waar de problemen liggen en welke maatregelen nodig zijn om ze te voorkomen.

Ervaring

Ervaring is bij het voorkomen en bestrijden van trillingen en geluid aan boord van schepen bijzonder belangrijk. Geen schip is hetzelfde en elk probleem staat dan ook op zich. JVS beschikt over meer dan dertig jaar praktijkervaring. En elke ervaring is weer een leer voor de volgende keer.

De specifieke vakkennis van JVS Scheeps- & Industrietechniek BV in combinatie met de jarenlange praktijkervaring zijn van grote waarde bij het oplossen van problemen. Een enkel bezoek aan boord is voor JVS al voldoende voor een juiste diagnose. Niet voor de hand liggende of duidelijke klachten komen aan het licht door juiste vragen te stellen. Op basis daarvan kan vrij snel worden aangegeven welk meetprogramma/ vermogensmetingen moeten worden uitgevoerd.
Met behulp van deze meetresultaten wordt dan vervolgens een plan van aanpak opgesteld.

Flexibiliteit

JVS stelt zich flexibel op. Met een betrekkelijk kleine organisatie is dat heel goed mogelijk. Door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de opdrachtgever liggen, moet vaak een beroep worden gedaan op het improvisatievermogen. JVS vindt altijd weer een oplossing voor onverwachte omstandigheden.

JVS werkt met vaste prijsafspraken. Dat is mogelijk door de jarenlange ervaring. Een opdrachtgever weet van te voren waar hij aan toe is. Achteraf dus geen onaangename verrassingen.
Voor meer informatie kunt u uw vragen ook stellen met behulp van het contactformulier. Indien u meteen een antwoord nodig heeft dan is JVS ook telefonisch bereikbaar.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.