Klik hier om de kaart te tonen. U gaat hiermee akkoord met ons privacy statement.
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Den Haag

Parnassusplein 5, Den Haag (Zuid-Holland)

WhatsApp met Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport

www.minvws.nl

De afbeelding “http://www.minvws.nl/images/gebouw%20thumbnails_tcm19-92971.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

Het ministerie van VWS

Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

Volksgezondheid

VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben.

Welzijn

Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.

Sport

Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De 'sportieve missie' van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is.

Contact opnemen

Contact info

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport
Parnassusplein 5
Den Haag (Zuid-Holland)

www.minvws.nl

Trefwoorden: Ministerie, Overheidsinstelling, Volksgezondheid, Den, Haag, Zuid-Holland

Rubrieken: Ministeries & Overheidsinstellingen

Houd contact