Klik hier om de kaart te tonen. U gaat hiermee akkoord met ons privacy statement.
Het Willibrordhuis, Vogelenzang

Het Willibrordhuis, Vogelenzang

Zilkerduinweg 375, Vogelenzang (Noord-Holland)

www.tiltenberg.org

GeschiedenisRond 1930 werd het landgoed de Tiltenberg verworven door het Gezelschap van de Vrouwen van Nazareth. Deze katholieke gemeenschap was in 1922 gesticht door de jezuïet Jacques van Ginneken met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het geloof. Bekend werd dit Gezelschap vooral door de ‘Graalbeweging', het werk voor katholieke meisjes en jonge vrouwen, dat op uitnodiging van de bisschop van Haarlem in 1928 werd opgezet. Aan deze activiteit kwam in de Tweede Wereldoorlog op last van de Bezetter een einde. Na de oorlog richtten de Vrouwen van Nazareth zich bij voorkeur op de ontwikkeling van vrouwen in binnen- en buitenland. In korte tijd werden in een groot aantal landen stichtingen gedaan. De internationale beweging werd naar het voornaamste vooroorlogse apostolaat van de Vrouwen van Nazareth eveneens de ‘Graalbeweging' genoemd.In opdracht van de Vrouwen van Nazareth werd naar een ontwerp van Jan Stuyt in 1931 een vormingshuis gebouwd voor degenen die wilden toetreden. In 1953 werd aan het hoofdgebouw van Stuyt een kapel toegevoegd van de hand van Nico van der Laan met medewerking van zijn broer dom. Hans van der Laan osb. In de fase van internationale ontplooiing van de Graalbeweging werd de vestiging in Nederland relatief minder belangrijk. De Tiltenberg ontwikkelde zich tot een vormingscentrum met een gevarieerd aanbod voor een breed publiek. Na decennia op deze wijze van betekenis te zijn geweest, bleek exploitatie echter niet meer haalbaar.In 2003 werd de Tiltenberg verkocht aan het bisdom Haarlem om er de priesterstudenten van het Grootseminarie het Willibrordhuis onder te brengen en om als Centrum voor kerkelijke opleidingen in te richten. Na een grondige verbouwing onder leiding van ir. P. Houben , hoofd van het diocesane bouwbureau, kon de Tiltenberg in november 2005 in gebruik worden genomen. Tegenwoordig herbergt de Tiltenberg de priester-, diaken- en catechistenopleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Verder vindt de toeleiding voor aankomende pastoraal werkers er plaats en worden er tal van cursussen gegeven.In 2008 is het centrum voor de sociale leer van de kerk door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam opgericht. Dit Centrum heeft tot doel de kennis en toepassing van deze leer die een rechtvaardige opbouw van de samenleving beoogt, te verbreiden. Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid dragen.

Contact opnemen

Contact info

Het Willibrordhuis
Zilkerduinweg 375
Vogelenzang (Noord-Holland)

www.tiltenberg.org

Trefwoorden: Vakopleidingen, Vogelenzang, Noord-Holland, Priesters, Willibrordhuis, Grootseminarie, Theologisch Instituut, Instituut, Theologische cursussen, Pastoraal werkers

Rubrieken: Opleidingen & Trainingen, Vakopleiding

Houd contact