Facility Support, Venlo

Venrayseweg 102 e, Venlo (Limburg)

Mogen wij ons even voorstellen?

Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een full-service bedrijf voor alle facilitaire diensten. Deze gedachte is de basis voor Facility Support dat is opgericht op initiatief van drie gerenommeerde bedrijven.
Door de bundeling van kennis en vakmanschap is Facility Support een onderneming die de complete facilitaire diensten voor organisaties kan verzorgen.

Facility Support is een onafhankelijk facilitair bedrijf dat gespecialiseerd is in het professioneel managen van ondersteunende activiteiten van organisaties. Facility Support geeft invulling aan haar activiteiten vanuit een ondernemersvisie. Vanuit de optiek van de opdrachtgever wordt door Facility Support een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een dienstverlenende facilitaire organisatie. Daarbij worden de beste oplossingen die de facilitaire aanbodmarkt biedt, zonder enige vorm van belangenverstrengeling, gekozen. Het beheer van gebouwen en de werkomgeving in deze gebouwen, moet optimaal afgestemd worden op uw wensen en eisen. Maar het moet geen belasting voor u zijn. Facility Support neemt u alle zorg uit handen door voor u alle ondersteunende processen te beheren. Of het nu gaat om ingewikkelde installaties, het gebouw, uw terrein, de bewaking, de postverzorging, de catering, de schoonmaak, de afvalverwerking, we regelen het voor u.

Facility Support maakt werkelijkheid van het begrip
"one-stop-shopping"

De hoofdvestiging van Facility Support is gelegen in Venlo. Vanuit dit punt worden de facilitaire processen van klanten gecontroleerd en, indien nodig, bijgestuurd. Ook worden vanuit de hoofdvestiging alle inkomende opdrachten gecoŲrdineerd. Op deze manier wordt voor elk probleem de juiste persoon ingeschakeld zodat een optimale service gegarandeerd kan worden.

Een activiteit waar Facility Support zich met name op toelegt is het maken van een raamcontract voor alle gebouwen. Het betreft hier bijvoorbeeld het onderhoud van de technische installaties, liften, roltrappen, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties, alarminstallaties, keukentechniek, onderhoud gebouwen, noem maar op. Zeker niet onbelangrijk, de onderwerpen worden vakkundig beheerd en onderhouden. De eindbeslissing over het uit te voeren onderhoud blijft echter altijd bij de opdrachtgever. Hij/zij bepaald door wie dit uitgevoerd wordt en met welke frequentie. Facility Support vervult hier alleen een belangrijke adviserende rol en toetst alle samenwerkingen op prijs en kwaliteit. Zodoende werkt Facility Support ook met alle partijen op de aanbodmarkt.

CliŽnten van Facility Support betalen alleen de werkzaamheden die daadwerkelijk verricht zijn, omdat het bedrijf niet werkt met standaard overeenkomsten. Deze relatiegerichte aanpak zorgt voor een optimale efficiŽntie voor de organisatie zelf, maar vooral voor haar afnemers.

De kosten voor cliŽnten zijn door het inschakelen van Facility Support lager doordat er alleen dan medewerkers aanwezig zijn, als dit daadwerkelijk nodig is. En waarom zouden organisaties zich gaan verdiepen in onderwerpen, die door Facility Support als een vanzelfsprekendheid worden ervaren?

Aan de hand van de inventarisatie van alle installaties en gebouwen wordt er een MeerJarenPlanning gemaakt. Op deze manier zijn ook de te verwachten kosten voor de komende jaren goed in beeld gebracht en kunnen we samen met de opdrachtgever er zorg voor dragen dat de voorzieningen in optimale conditie blijven.

Contact opnemen