Advokatenkollektief Utrecht, Utrecht

Plompentorengracht 14-16, Utrecht (Utrecht)

Het Advokatenkollektief Utrecht is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. De 13 advocaten van het Advokatenkollektief treden vooral op voor werknemers, ondernemingsraden en vakbonden. Zij geven advies, procederen, doceren en publiceren op alle rechtsterreinen binnen het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

De advocaten staan bijvoorbeeld werknemers bij die een arbeidsconflict hebben. Ze voeren een stakings-kort geding voor een vakbond. Of ze helpen een ondernemingsraad bij een reorganisatietraject. Ook een procedure tegen het UWV over een WAO- of WIA-beslissing behoort tot hun werkzaamheden.

Daarnaast verzorgen zij cursussen aan ondernemingsraden en bestuurders, OR-trainers, vakbondsbestuurders en advocaten.

In Nederland is geen enkel ander advocatenkantoor zo vergaand gespecialiseerd in het arbeids- en medezeggenschapsrecht.

Geschiedenis
Na de oprichting in 1974 hield het Advokatenkollektief zich aanvankelijk bezig met alle vormen van rechtshulp aan de onderkant van de samenleving. Al gauw ontwikkelde het Advokatenkollektief zich specifiek in de richting van het arbeids- en medezeggenschapsrecht.

Specialismen

Het Advokatenkollektief is gespecialiseerd in:
# Arbeidsrecht;
# Ambtenarenrecht;
# Sociaal Zekerheidsrecht;
# Medezeggenschapsrecht; en
# Collectief Arbeidsrecht.

Op al deze rechtsterreinen kunt u terecht bij gespecialiseerde advocaten van het Advokatenkollektief Utrecht.

Onze advocaten zijn aangesloten bij verschillende specialistenverenigingen, zoals:
# VAAN (Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland);
# VSAN (Vereniging Sociale Advocatuur Nederland);
# SSZ (Specialisten Sociale Zekerheid);
# VAAA (Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam en omstreken);
# Specialistenvereniging Corporate Litigation.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.