Synergos Communicatie, .De afbeelding “http://www.synergoscommunicatie.nl/cms/templates/logo_small3.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

Klimaatcommunicatie

Communicatie over het klimaatvraagstuk is in veel opzichten uniek. Het gaat om een mondiaal probleem dat een lange termijn aanpak vraagt, terwijl iedereen de effecten dagelijks om zich heen kan zien. Het poolijs en de gletsjers smelten, woestijnen nemen toe, de teek en malariamug rukken op en Amersfoort komt aan zee te liggen - volgens sommige scenario's.
 
De media vinden dat soort zaken best sexy en besteden tegenwoordig veel aandacht aan klimaatverandering. Zeker als prominente wereldburgers als Al Gore (An inconvenient truth) en Bill Clinton (Clinton Climate Initiative) klimaatverandering omarmen wordt het al snel een hot issue.

Gedegen jarenlange ervaring in klimaatcommunicatie

Voor ons is aandacht voor het klimaat geen hype. Synergos Communicatie heeft de huidige media-aandacht rond klimaatverandering van meet af aan zien opkomen. Al in het begin van de jaren negentig waren we betrokken bij het Nationale Onderzoeksprogramma Klimaatverandering (zie pagina NOP), een overheidsprogramma dat de wetenschappelijke onderbouwing vormde voor de opkomende klimatologische veranderingen.
 
Toen al waren wij actief betrokken bij het overbruggen van de kloof tussen wat wetenschappers naar voren brachten en waar de betrokken uitvoerders in het veld behoefte aan hadden, tussen wetenschappelijke informatie en toepasbare informatie. En sindsdien hebben we vele opdrachten uitgevoerd die allemaal hebben bijgedragen aan het anders denken over een ongemakkelijke waarheid.

Kennis van zaken en oplossingen die werken

Mede dankzij Al Gore is het ondertussen wel duidelijk dat het klimaat verandert. Over de mate waarin en de oorzaken lopen de meningen nog uiteen. En omdat het klimaat verandert moet er ook wat gebeuren. Het is een kwestie van aanpassen of verzuipen geworden.
 
Aanpassing aan klimaatverandering vraagt om een structurele verandering in denken en handelen. Van alle partijen in Nederland die werken aan een klimaatrobuuste toekomst. En om dat soort gedragsverandering te realiseren is bewustwording over de aard en omvang van klimaatverandering hard nodig zodat er draagvlak voor maatregelen ontstaat. En moeten de klimaatpartners hun handelingsperspectief kennen.
 
Synergos Communicatie biedt daarbij oplossingen die werken. Met kennis van zaken realiseren we producten die zijn toegesneden op de verschillende klimaatdoelgroepen. Klimaatcommunicatie is voor ons al lang geen hot issue meer, we maken er al jaren werk van.

De afbeelding “http://www.synergoscommunicatie.nl/cms/templates/simple-advies/fotos11.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

Klimaatcommunicatie, Communicatie over Klimaatverandering, Klimaatverandering, Klimaatverandering en Communicatie, Communicatiedeskundige, Baud Schoenmaeckers.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.