Basisschool de Schovenhorst, Putten

Garderenseweg 144-A, Putten (Gelderland)

De school te Schovenhorst werd in 1902 gesticht op initiatief van de bezitter van het landgoed Schovenhorst. Hij wilde onderwijs voor de kinderen van zijn arbeiders op loopafstand.
Naarmate in de vijftiger jaren het aantal bosarbeiders afnam, zakte ook het leerlingenaantal van de school. Een dieptepunt werd bereikt in 1978, toen slechts 26 leerlingen de school bezochten.
Samen met de toenmalige ouders en leerkrachten werd een campagne op touw gezet om de school in veilig vaarwater te doen belanden. Een zo mooie locatie, met zulke unieke onderwijskundige mogelijkheden mocht niet verloren gaan.
Eigenlijk is die campagne nooit gestopt. Nog steeds proberen we met een enthousiaste uitstraling en een eigen visie de ontwikkelingen op het gebied van de schaalvergroting voor te blijven.
Voor de school en haar onderwijskundige uitgangspunten heeft een en ander uiteraard gevolgen gehad. U wordt daar in deze gids ruimschoots over ge´nformeerd.
Ook het gebouw zelf heeft een ware metamorfose ondergaan. Afgelopen jaar heeft het oude gebouw plaats gemaakt voor een gloednieuw schoolgebouw dat aan alle eisen van tegenwoordig voldoet. Op de benedenverdieping bevinden zich de twee kleutergroepen en de groepen 3 t/m 5. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een grote speelzaal. Hierin wordt de kleutergym verzorgd en worden regelmatig door de andere groepen allerlei vieringen en presentaties gehouden In deze zaal is een moderne beamer en een groot scherm aanwezig. Op de bovenverdieping bevinden zich de groepen 6 t/m 8 met daarbij een uitgebreid documentatiecentrum en een modern computersysteem. Ook zijn hier verschillende ruimtes waar rustig met leerlingen gewerkt kan worden die even iets meer aandacht nodig hebben.
Iedere klas is voorzien van eigen computers,video en tv., zodat de kinderen voor die activiteiten niet de klas uit hoeven.
De ruimte om de school is waar mogelijk aangepast aan de natuurlijke omgeving. Natuurlijk spelen en het thema 'Spelen met Kunst' voert de boventoon. Het gehele speelplein is door het kunstenaarscollectief �OMGEEFMIJ�i.s.m. onze eigen ontworpen

en gerealiseerd. Voor de groepen 1 en 2 is er een aparte speelplaats met een zandbak, dicht bij de toiletten en ver van de straat. Voor de andere groepen is er een groot speelplein met daarop een groot speelkasteel, een tribune een klimeiland en een praathuis voor de leerlingen uit de hogere groepen. Naast tegelplein met waar nodig rubberen tegels is gekozen voor schors en een ligweide.Dit geheel is afgezet door een deugdelijk hekwerk om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.