Klik hier om de kaart te tonen. U gaat hiermee akkoord met ons privacy statement.
Het Geuzencollege, Vlaardingen

Het Geuzencollege, Vlaardingen

Geuzenplein 1, Vlaardingen (Zuid-Holland)

www.lentiz.nl

Het Geuzencollege locatie West Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen Tel: 010-4453125 Fax: 010-4347016

De HollandAccent Onderwijsgroep wordt gevormd door de Accent College scholen en de Holland College scholen.
De Accent College scholen bieden alle vormen van Voortgezet Onderwijs aan in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In elk van deze gemeenten bereiden we jonge mensen voor op hun toekomst. Voor zowel het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) als het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO /Gymnasium), kan iedereen bij het Accent College terecht.
De scholen van het Holland College bereiden de leerlingen voor op het beroepsonderwijs. De opleidingen zijn gevestigd in Maasland, Naaldwijk, De Lier en Delft. Het Holland College biedt onderwijs voor alle leerwegen in het VMBO en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) aan. De MBO opleidingen van het Holland College omvatten de sectoren natuur, voeding en milieu. Deze opleidingen bieden de leerlingen een mix van theorie en praktijk.

Leren en ontwikkelen
In ons onderwijs staat de leerling en zijn ontwikkeling centraal. Alle activiteiten in de school zijn ondersteunend aan het onderwijs en het leren van de leerlingen. De inrichting van onze scholen garandeert een doelmatige en zo kort mogelijke leerweg. Effectieve begeleiding gericht op het voorkomen van (ongediplomeerde) uitstroom is daar onderdeel van.

Praktijk
Kennis en vaardigheden staan niet op zichzelf maar zijn ingebed in context. Het leren dient betekenisvol te zijn, waarbij leerlingen actief en zelfstandig aan het werk zijn. Leren is vooral doen waarbij de praktijk het uitgangspunt is van leren. Zo vindt het leren zowel binnen- als buitenschools plaats. Hierbij kunt u denken aan excursies, schoolreizen, naschoolse activiteiten zoals muziek, toneel of dans, maar ook aan stages en beroepspraktijkvorming. Dit uitgangspunt bevordert creativiteit en motivatie bij onze leerlingen en medewerkers. Ook de diversiteit aan didactische werkvormen zijn voor onze leerlingen inspirerend en uitdagend.

Internationaal
In de huidige internationale maatschappij wordt het voor leerlingen steeds belangrijker om ervaringen met leeftijdgenoten uit te wisselen over taal, cultuur, kennis en vaardigheden. Onze scholen stimuleren deze internationale contacten.

Eigenheid

In plezierige samenwerking met onder andere de gemeenten werken we aan de voorwaarde van een veilige en inspirerende leeromgeving. Dat betekent dat onze gebouwen aangepast zijn of worden aan de eisen die wij stellen aan ons onderwijs.
Natuurlijk heeft elke school haar eigen sfeer van leren en werken. Kenmerk van alle scholen is dat zij volop in beweging zijn en vormgeven aan eigentijds onderwijs dat doorlopende leerlijnen en aansluiting zowel in de beroepskolom (VMBO/MBO/HBO) als in de AVO-kolom (HAVO/VWO - HBO/WO) waarborgt.

Contact opnemen

Contact info

Het Geuzencollege
Geuzenplein 1
Vlaardingen (Zuid-Holland)

www.lentiz.nl

Trefwoorden: Aansluiting, Primair, Onderwijs, Interconfessioneel, Onderwijs, Kunstklassen, Leerlingenzorg, Kleinschalige, school

Rubrieken: VMBO

Houd contact