Klik hier om de kaart te tonen. U gaat hiermee akkoord met ons privacy statement.
De Nuts Begeleiding bij Zelfstandigwonen, Nijmegen

De Nuts Begeleiding bij Zelfstandigwonen, Nijmegen

Derde van Hezewijkstraat 2, Nijmegen (Gelderland)

WhatsApp met De Nuts Begeleiding bij Zelfstandigwonen

www.denuts-ribw.nl

De Nuts

De Nuts is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die mensen met een psychiatrische problematiek begeleidt,die zelfstandig wonen (op kamers, eigen huis, appartement), maar moeite hebben om zich helemaal zelfstandig staande te houden. Bij de Nuts vinden zij ondersteuning op zowel praktisch, psycho-sociaal als emotioneel niveau.
Binnen de organisatie werken twee beroepskrachten (coördinatie) waarvan de één meer op het organisatorische vlak werkt en de ander meer op het begeleidingsaspect gericht is.

De werkwijze van de Nuts is gebaseerd op de gelijkwaardigheid en autonomie van de cliënt. De autonomie van de deelnemer (bij de Nuts noemen we cliënten deelnemers) houdt in dat de deelnemer verantwoordelijk is voor haar/zijn eigen leven en dus zelf aangeeft welke ondersteuning zij/hij nodig heeft.
De gelijkwaardigheid houdt in dat deelnemer en vrijwilliger meer naast elkaar staan in plaats van dat er sprake is van een cliënt/hulpverlenerrelatie.

De mensen die in aanmerking komen voor ondersteuning van de Nuts zijn,vaak langdurig, met de psychiatrie in aanraking geweest. Vaak hebben ze één of meer opnames in de GGZ (Psychiatrisch Centrum Nijmegen) of op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis achter de rug. Meestal onderhouden ze nog steeds contacten met de ambulante GGZ; anderen willen zoveel mogelijk buiten het hulpverleningscircuit blijven. Wat zij allen gemeen hebben, is de motivatie om hun zelfstandigheid te vergroten en dit proces binnen een groep te ondervinden.

Doelstellingen

De ondersteuning die de Nuts haar deelnemers biedt, richt zich op de volgende doelstellingen:
• Het verwerven en handhaven van een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid,
• Het verhogen van de kwaliteit van het leven
• Maatschappelijke resocialisatie.

Zij doet dit door praktische en psychosociale ondersteuning en ontspanningsactiviteiten. Wat de Nuts niet doet is het behandelen en opvangen van crisissituaties. In geval van crisis wordt de huisarts van de deelnemer ingeschakeld, die dan de GGZ-crisisdienst kan inschakelen.

Contact opnemen

Contact info

De Nuts Begeleiding bij Zelfstandigwonen
Derde van Hezewijkstraat 2
Nijmegen (Gelderland)

www.denuts-ribw.nl

Trefwoorden: Nuts, Begeleiding, Zelfstandig, wonen, Psychiatrie

Rubrieken: Verenigingen en Stichtingen

Houd contact