B-Zorgverlening-Brilliant, Rotterdam

Rotterdam (Zuid-Holland)

ZORG OP MAAT
B-Zorgverlening-Brilliant is een rehabilitatieproject voor mensen met psychische problemen. Deze problemen kunnen uiteenlopen van psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek tot psychosociale problematiek.
Brilliant Zorgverlening zorgt voor een opvangplaats voor mensen die door onvoldoende draagkracht en inzicht in een crisis zijn geraakt waar zij zelfstandig niet meer uitkomen.
De kerntaak van de opvangvoorziening is in eerste instantie het bieden van onderdak en rust.
De opvang is gericht op huisvesting, zorg, begeleiding en dagbesteding voor kwetsbare mensen in onze samenleving, ten einde hen weer op gang te helpen.


Kwetsbare doelgroep

Deze mensen die vaak niet op eigen kracht een nieuwe start kunnen maken of zich zelfstandig kunnen handhaven in onze maatschappij, kunnen bij Brilliant terecht.
Brilliant wil met een degelijke opvang en woonbegeleiding een basis bouwen, zodat men in staat is zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Brilliant biedt hierbij nazorg en eventueel doorverwijzing naar andere hulpverlening. Daarnaast biedt Brilliant de mogelijkheid tot vervolg op eerdere afgesloten hulpverlening.
Brilliant beschikt over een brede opvang capaciteit en woonvoorziening met een totale opvangcapaciteit van diverse plaatsen. Bij Brilliant Zorgverlening worden er gerelateerd aan diversiteiten van doelgroepen diensten aangeboden.
Wij bieden begeleiding die afgestemd is op de zorg/hulpvraag van de cliŽnt, binnen gewenste vormen, doelen en haalbaarheden (laagdrempelig).

Werkgebied: Rehabilitatie Zuid-Holland, PGB Rotterdam, Kamertraining Noord-Holland, Persoonsgebonden Amsterdam, Traject Utrecht, Coach Almere, Thuiszorg Groningen, Gezondheidszorg Zuid-Holland, Zorgcentra Noord-Holland.

Contact opnemen