Warm Little Garden, Almere

Adrienne Solserstraat 80, Almere (Flevoland)

Warm Little Garden, Almere


Onze kinderopvang is gebaseerd op het feit dat het kind centraal staat. Wij bieden kleinschalige professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-11 jaar. Ons team is daarom volledig toegewijd om aan de behoeften van het kind met daarnaast de ouders te voldoen. De gastouder is een professionele hulpverleenster, die 40 jaren ervaring heeft als leerkracht, jeugdhulpverlener en maatschappelijk werker en is bekend met de werkwijze van het AMK en Bureau Jeugdzorg. Met ons professie staat "het kind centraal" bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kinderopvang uniek en warm is.

Wij bieden naast kinderopvang ook naschoolse opvang met daarnaast activiteiten die passen bij de leeftijd van het kind. Bij uitzondering bieden wij na een intake gesprek ook opvang op zaterdag.

Iedereen is bij ons van harte welkom!

Contact opnemen