Dageraad Lifecoaching, Haarlem

Dickmansstraat 51, Haarlem (Noord-Holland)

Dageraad Life Coaching, Haarlem

Innerlijke groei

SpiritueelWilma Kruijt is Lifecoach en energetisch, chakraal therapeut en werkt met de helende en bewustmakende (fysiek, energetisch) aanraking, de ont-spannende Levensadem, klank, hypnotherapie, (meditatieve en dans) beweging, muziek en natuur. Daarbij gebruit zij de gebottelde Lichtfrequenties van Healing Arts om onder-bewustzijnsvelden met een diepere heelheid in jezelf te openen.

Werkwijze

Tijdens de uitwisseling kun je je beter verbinden met je Levensadem, lichaamstrilling, lichaamsklank en onderbewustzijn waardoor je Levensenergie weer kan stromen. Hierdoor kunnen ingehouden, verdrongen, niet (h)erkende en toegestane behoeftes en eigen(wijs)heid weer toegelaten worden en krijg je toegang tot de diepere wijsheid, liefde en multidimensionaliteit van je hart. Door het toestaan en erkennen van je behoeftes en gevoelens, het aandacht geven aan, breng je je bewustzijn, je gevoel van éigen waarde terug in je lichaamscellen.

Bewust ZIJN ontwikkeling

Bewust ZIJN is gevoel, stroming van eigen waarde en bestaansrecht, authentieke kracht = Licht(=informatie van binnenuit)= verbinding=eenheid=oneindige ruimte. Lees meer

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.