VOConsultancy, Hoogvliet Rotterdam

Hoogvliet Rotterdam (Zuid-Holland)

Fraude preventieVOConsultancy richt zich op detectie en preventie van fraude en andere onrechtmatige handelingen in het bedrijfsleven. Dankzij jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk van specialisten kunnen wij maatwerk leveren aan ieder bedrijf.

Omdat geen enkel bedrijf of situatie hetzelfde is zoekt VOConsultancy altijd naar de beste oplossing voor u. Daarnaast verrichten wij ook onderzoek voor particulieren. Wij staan voor onafhankelijkheid, secuurheid en discretie. Lees meer

Bedrijven

Fraude of integriteitschending heeft een grote impact op het bedrijf. Daarom wilt u een vermoeden hiervan discreet, secuur en onafhankelijk onderzocht hebben door een bedrijfsrecherche. Lees meer

Particulieren

In de privésfeer komen situaties voor waarbij onpartijdig onderzoek door een privédetective gewenst is. Dit zijn vaak hele gevoelige kwesties, waarbij een hoop emoties om de hoek komen kijken. Lees meer

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wilt u de risico’s op fraude of integriteitschending in kaart brengen en maatregelen nemen. Een ervaren en onafhankelijk adviseur kan geheel blanco, zonder gekleurde bril, de bedrijfsvoering onderzoeken op risico’s en u adviseren. Lees meer

Training

Fraudebestrijding begint bij goed opgeleid personeel. Uw medewerkers voeren dagelijks de werkzaamheden uit. Zij hebben contact met de klanten en met elkaar. kunnen als eerste onregelmatigheden signaleren. Lees meer

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.