Basisschool

De keuze voor een basisschool is meestal de eerste belangrijke keuze die ouders voor hun kind maken. Deze fundamentele beslissing zal voor een belangrijk deel de levensloop van uw kind bepalen. Het soort onderwijs, het niveau van de school, de achtergrond van schoolgenoten, het zijn aspecten die allemaal een rol spelen bij de vorming van uw kind. Een basisschool onderwijst in elementaire zaken zoals rekenen en taal. Daarnaast worden er activiteiten buiten het reguliere lesprogramma georganiseerd zoals een schoolreisje, een schoolkamp of excursies, zoals een museumbezoek. Had u eerst het grootste deel van de opvoeding nog in handen, de komende acht jaar zal de basisschool een belangrijk deel overnemen.

Opbouw basisschool

Basisonderwijs is er voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar en wordt voorafgegaan door kleuteronderwijs en gevolgd door voortgezet onderwijs. In Nederland is basisonderwijs verplicht vanaf 5 jaar, maar mogen kinderen al vanaf 4 jaar naar school. Het basisonderwijs onderwijst elementaire zaken als rekenen en is als recht opgenomen in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een basisschool is als volgt opgebouwd:

 • Onderbouw: groep 1 en 2
 • Middenbouw: groep 3, 4 en 5
 • Bovenbouw: groep 6, 7 en 8

Soorten onderwijs basisschool

In Nederland bestaan er openbare basisscholen, bijzondere basisscholen, algemeen bijzondere basisscholen en speciale scholen. Welke onderwijsvormen bieden ze aan?

 • Openbare basisschool: werkt niet vanuit één bepaalde godsdienst of levensovertuiging.
 • Bijzondere of confessioneel bijzondere basisschool: werkt vanuit een bepaalde geloofsovertuiging maar hanteert wel een open aannamebeleid.
  • Christelijk
  • Rooms-katholiek
  • Protestants
  • Protestants Christelijk
  • Islamitisch
  • Joods
  • Oecumenisch
  • Humanistisch
 • Algemeen bijzondere basisschool: werkt vanuit een bepaalde pedagogische opvatting en kan zowel openbaar als bijzonder zijn.
  • Montessori
  • Jenaplan
  • Daltonscholen
  • Freinet onderwijs
  • Vrije school
  • Digischool
 • Speciale school: voor kinderen die extra hulp behoeven en bijvoorbeeld moeilijk leren of gedragsproblemen vertonen.

Hoe kiest u een basisschool?

Jonge kinderen zijn nog grotendeels blanco en passen in principe op elke basisschool. Het zijn vaak de ouders die zich thuis voelen bij een bepaalde school en graag die lijn voortzetten voor hun kinderen. Gaat een kind bijvoorbeeld naar de vrije school? Dan betekent dit doorgaans dat (één van) de ouders daar ook op hebben gezeten. Milieu speelt duidelijk een rol. Enkele tips bij de keuze voor een basisschool:

 • Oriënteer u welke scholen er in de buurt zitten.
 • Maak een kennismakingsafspraak met een basisschool.
 • Ga ook eens ‘stiekem’ kijken. Ziet u uzelf staan tussen de andere ouders?
 • Vraag naar ervaringen van andere ouders.
 • Wat is het uitstroomniveau?
 • Vindt u aandacht voor creatieve vakken belangrijk?
 • Vindt u het sociale aspect belangrijk of vooral de individuele ontwikkeling?
 • Hoeveel tijd wilt u \'s ochtends kwijt zijn?
 • Heeft u een bepaalde geloofsovertuiging?
 • Sluit de school aan bij de opvoeding thuis?
 • Hoe is de overblijfvoorziening en voor- en naschoolse opvang?
 • Is het schoolgebouw schoon en goed onderhouden?
 • Gaan er ook vriend(innet)jes naar de school?
 • Hoe veilig is de buurt en het schoolplein?
 • Hebben de kinderen eenzelfde achtergrond?
 • Hoe zit het met de ouderparticipatie?
 • Vraag de schoolgids aan en de gids basisonderwijs van de Rijksoverheid.
 • Kijk op de website van de Onderwijsinspectie

Tegenwoordig is het postcodebeleid van kracht op het toelatingsbeleid van Nederlandse basisscholen. Dit houdt in dat leerlingen afkomstig uit een bepaald postcodegebied voorrang krijgen op de bijbehorende basisschool. Op tijd inschrijven op de basisschool van uw voorkeur is dus een must. Succes met de keuze van de basisschool van uw kind!

Bedrijven in Basisschool

Basisschool De Notenkraker Eksterhof 2, Den Haag
Basisschool De Notenkraker Eksterhof 2, Den Haag
Basisschool de Schovenhorst Garderenseweg 144-A, Putten
Basisschool de Schovenhorst Garderenseweg 144-A, Putten
Basisschool het Atelier Assendorperdijk 51, Zwolle
Basisschool het Atelier Assendorperdijk 51, Zwolle
O.B.S. Annie M.G. Schmidt Nesciohove 109-111, Zoetermeer
Openbaar Montessori Basisschool De Wielerbaan Batshoek 5, Enschede
Openbare Basisschool voor Dalton onderwijs Apollo 11 Ten Veldestraat 98, De Meern
P.C.B.O. Steven Stemerding Slingeplein 10, Rotterdam

Basisschool in de volgende plaatsen:

Rotterdam, Enschede, Amsterdam, Dongen, Zwolle, Putten, Zoetermeer, Den Haag, Streefkerk, Leiderdorp, Maassluis, Bergschenhoek, Wassenaar, Vlaardingen, Tilburg

Basisschool in de volgende regios:

Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Friesland, Limburg, Drenthe

Uw vermelding

Contact met ons opnemen
Uw bedrijfsvermelding in de rubriek Basisschool, die u altijd kan wijzigen of zelfs verwijderen. Neem contact met ons op of uw bedrijf direct aanmelden.

Bladeren door de overige rubrieken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z