Adviesbureaus - Pedagogiek

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Sommige kinderen en tieners hebben last van gedragsproblemen. Die ontstaan bijvoorbeeld door toedoen van de omgeving, maar zijn soms ook aangeboren. Als het gedrag aangeboren is, dan spreken we van een gedragsstoornis. Het is niet altijd vast te stellen is of iets aangeboren is of niet. Men spreekt dan ook wel van een stoornis, als de gedragsproblemen niet te verhelpen zijn en de persoon ermee moet leren omgaan.

Een gedragsstoornis is alleen vast te stellen door een algemeen aanvaarde psychologische of neurofysiologische test. Enkele voorbeelden van gedragsstoornissen zijn:

  • Aandachtstekort-stoornis: betekent niet dat het kind te weinig aandacht krijgt, maar dat het te weinig aandacht heeft om te luisteren of te vaak de concentratie verliest.

  • ADHD: aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit

  • ODD: oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Het kind heeft vaak last van driftbuien en weigert aan verzoeken of regels van volwassenen te voldoen.

Hoe ontstaan gedragsproblemen dan?

Tijdens de ontwikkeling van een kind doen zich soms zaken voor die een negatieve invloed hebben op zijn gedrag. Problemen in de thuissituatie, pesten op school of een opgelopen trauma zijn allemaal oorzaken die gedragsproblemen kunnen uitlokken.

Hierin onderscheidt men:

  • Externaliserende gedragsproblemen: weinig controle over emoties, deze worden afgereageerd. Bijvoorbeeld agressie, ongehoorzaamheid en overactief gedrag.

  • Internaliserende gedragsproblemen: te veel controle over emoties, deze worden naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust. Bijvoorbeeld angst en depressie.

Meestal heeft de omgeving het meest last van de externaliserende gedragsproblemen, Internaliserende gedragsproblemen bezorgen het kind echter evenveel of zelfs meer last. Dit mag niet worden onderschat.

Behandeling

Het is mogelijk de relatie tussen de gedragsproblemen en thuissituatie of de opvoeding met een pedagogisch adviesbureau te bespreken. Als er sprake is van een gedragsstoornis dan kan je terecht bij de orthopedagoog. Die stelt de diagnose en maakt een behandel- en begeleidingsplan om de situatie van het kind te verbeteren. Zo krijgt het kind de opvoeding die het beste bij zijn karakter en problemen aansluit.

2 resultaten voor Adviesbureaus - Pedagogiek in Noord-Brabant gevonden. Meer bedrijven in de rubriek Adviesbureaus - Pedagogiek in Noord-Brabant staan op de volgende pagina's. U kunt ook naar Adviesbureaus - Pedagogiek in heel Nederland zoeken.

Voor u gevonden adviesbureaus - pedagogiek in Noord-Brabant:

Pagina:  [1]

Irissenstraat 2, 5151 TN Drunen
Pagina:  [1]

Adviesbureaus - Pedagogiek regionaal zoeken in ...

Adviesbureaus - Pedagogiek zoeken in...

bedrijven uit rubriek adviesbureaus - pedagogiek

Uw vermelding

Contact met ons opnemen
Uw bedrijfsvermelding in de rubriek Adviesbureaus - Pedagogiek, die u altijd kan wijzigen of zelfs verwijderen. Neem contact met ons op.

Bladeren door de rubrieken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z