Bijbelcentrum 'bij Simon de Looier'

Looiersgracht 70, Amsterdam